שותפים

שותפים

Doron and Marianne Livnat Andrew Herenstein Adar Foundation
Yan Piskunov Judah Hertz Igor Chernomzav
Michael Sampoerna George Horesh Daniel and Jodie Cohen
Victor and Sunny Sassoon Howard Jonas Mark Cohen
Greg Shlionsky Mitch Julis Michael Eisenberg
Mark Silber Peter Kadas Israel ("Izzy") Englander
Skytop Capital Management Avner Mendelson Friedberg Foundation
Lizzie and Jonathan Tisch Family Leon Le Mercier Yakir & Elena Gabay
Foundation Yad Mordechai Foundation Simon Glick
Gary Torgow   Igor Goikhberg

Adar Foundation

Igor Chernomzav

Daniel and Jodie Cohen

Mark Cohen

Michael Eisenberg

Israel ("Izzy") Englander

Friedberg Foundation

Yakir & Elena Gabay

Simon Glick

Igor Goikhberg

Andrew Herenstein

Judah Hertz

George Horesh

Howard Jonas

Mitch Julis

Peter Kadas

Avner Mendelson

Leon Le Mercier

Yad Mordechai Foundation

Doron and Marianne Livnat

Yan Piskunov

Michael Sampoerna

Victor and Sunny Sassoon

Greg Shlionsky

Mark Silber

Skytop Capital Management

Lizzie and Jonathan Tisch Family Foundation

Gary Torgow

ברוכים הבאים