שותפים

שותפים

Adar Foundation Igor Chernomzav Daniel and Jodie Cohen
Israel ("Izzy") Englander Michael Eisenberg Mark Cohen
Friedberg Foundation Yakir & Elena Gabay Simon Glick
Igor Goikhberg Andrew Herenstein Judah Hertz
George Horesh Howard Jonas Mitch Julis
Leon Le Mercier Avner Mendelson Peter Kadas
Yan Piskunov Doron and Marianne Livnat Yad Mordechai Foundation
Greg Shlionsky Victor and Sunny Sassoon Michael Sampoerna
Gary Torgow Skytop Capital Management Mark Silber
    Lizzie and Jonathan Tisch Family Foundation

Adar Foundation

Igor Chernomzav

Daniel and Jodie Cohen

Mark Cohen

Michael Eisenberg

Israel ("Izzy") Englander

Friedberg Foundation

Yakir & Elena Gabay

Simon Glick

Igor Goikhberg

Andrew Herenstein

Judah Hertz

George Horesh

Howard Jonas

Mitch Julis

Peter Kadas

Avner Mendelson

Leon Le Mercier

Yad Mordechai Foundation

Doron and Marianne Livnat

Yan Piskunov

Michael Sampoerna

Victor and Sunny Sassoon

Greg Shlionsky

Mark Silber

Skytop Capital Management

Lizzie and Jonathan Tisch Family Foundation

Gary Torgow

ברוכים הבאים