התחבר

רישום קרמינולוגים

שלום רב,

אנו מודים לך על התעניינותך בתכנית הכשרת המטפלים הייחודית של המרכז הישראלי להתמכרויות.

על מנת שנוכל להמשיך בתהליך המיון והקבלה, נבקשך לשלוח אלינו את הבאים:

  1. טופס הרשמה (מצ"ב)
  2. קורות חיים
  3. צילומי תעודות השכלה והכשרה. אישור על קבלת תואר שני והגשת עבודת תזה, רישום באגודת הקרימינולוגים הקליניים.
  4. 2 המלצות מממליצים עימם ניתן לשוחח (רצוי שאחת ההמלצות תהיה ממדריך קליני והשנייה ממנהל. רצוי שההמלצות תהיינה משלוש השנים האחרונות)
  5. שאלון אישי
  6. תמונה

המידע שתבחר/י למסור לנו יישמר בסודיות מלאה וישמש לתהליך הקבלה לתוכנית בלבד.

העונים לדרישות ההתאמה לתכנית יזומנו לראיון אישי.

ראיונות הקבלה יערכו במהלך החודשים יולי ואוגוסט 2020

בברכה,

צוות המרכז הישראלי להתמכרויות.

ברוכים הבאים