התחברההרצאה הסתיימה.

עקב מהות ההרצאה ומשתתפיה לא יעלה צילום וידאו.

ברוכים הבאים