התחבר

מזעור נזקים

השימוש בחומרים ממכרים או התנהגויות ממכרות – זו תופעה חובקת עולם, החוצה תרבויות, מעמדות ומגזרים שונים. גישת מזעור נזקים כוללת מגוון של אסטרטגיות ופתרונות מעשיים שמטרתם היא צמצום ההשלכות השליליות הקשורות בצריכה של חומרים ממכרים או התמכרויות ההתנהגותיות. זאת, תוך השקפה והתייחסות מכבדות לזכויותיהם של מי שצורכים ונזקקים לאלה.

ואלה עקרונותיה המובילים של השיטה למזעור נזקים:

  • הכרה בכך שצריכה של חומרים ממכרים והתנהגויות ממכרות, חוקיים או שאינם חוקיים, הן חלק מהעולם בו אנו חיים. זאת מבלי להתעלם מן הפגיעה הקשה והסכנה הכרוכה בהתמכרויות, ומן הצורך לנסות לצמצם את השפעותיהן המזיקות
  • הבנה כי שימוש בחומרים ממכרים, ובפרט אלה שאינם חוקיים, הנו תופעה מורכבת הכוללת רצף של התנהגויות, קלות כחמורות. כדי לצמצם את הנזקים הנלווים לשימוש בחומרים ממכרים יש צורך בגישה שמחנכת ומעודדת אופני צריכה בטוחים ככל שניתן
  • הצלחותיהן של התערבויות ושל קביעת מדיניות בנושא התמכרויות צריכות להיבחן על פי איכות חיי הפרט והקהילה, לאו דווקא על פי היכולת למנוע צריכה של חומרים ממכרים
  • קיים צורך אמתי למתן שירותים, ללא שיפוטיות או כפייה, לצרכני חומרים ממכרים ולקהילות בהן הם חברים, על מנת לסייע להם בהפחתת הנזק הנלווה לצריכה או להתנהגויות ממכרות
  • יש להתייחס ולהתחשב בצורכיהם ובדרישותיהם של צרכני חומרים ממכרים, בהווה או בעבר, ביצירת תכניות ומדיניות שנועדו לשרת אותם
  • מומלץ לשתף את צרכני החומרים הממכרים או בעלי התמכרויות התנהגותיות כסוכני שינוי באמצעות שיתוף מידע, העצמה ותמיכה ובכך גם להפחית מן הנזקים הנגרמים כתוצאה של ההתמכרות

 

מדוע הגישה למזעור נזקים חשובה וכיצד היא תורמת ליחיד ולקהילה

  גישת מזעור נזקים התהוותה מתוך חשש מפני התפשטות HIV בקרב צרכני סמים בהזרקה. פרויקטים של חלוקת מזרקים סטריליים לצרכני סמים החלו להתגבש מתוך הבנה ששימוש במחטים משומשות ומזוהמות תורם להתפשטות הנגיף; שאמנם בכך לא ניתן למנוע את תופעת הזרקת הסמים, אך בהחלט ניתן לצמצם את התפשטות הנגיף, כלומר למזער חלק מן הנזקים הנלווים להתמכרות. כיום קיימים טיפולים יעילים רבים, שמטרתם למזער את הנזקים הכרוכים בשימוש בחומרים ממכרים, כגון: צמצום השימוש בחומר או ההתנהגות הממכרת, צמצום מצבי סיכון בהם אדם נתון תחת השפעת החומר ועוד. כמו כן, גוברת ההכרה בחשיבות השמירה על בריאותם של הסובלים מהתמכרות, לעתים כיעד דחוף יותר ובעל חשיבות גבוהה יותר מניסיון הגמילה עצמו. מדובר בגישה אידאולוגית, מעשית, בטוחה ואף חסכונית. נוסף על כך, לגישת מזעור נזקים יש השפעה רבה על בריאות הפרט והקהילה. היא נעשית מתוך כבוד וחמלה כלפי אלו הסובלים מהתמכרות ובפרט מתוך רצון להימנע ככל הניתן משיפוטיות, תוך התעלמות וביטול סטיגמות, ביטויי רחוב וטרמינולוגיה המנציחים סטראוטיפים ויוצרים מחסומים. גישת מזעור נזקים דוגלת בהומניזם, שמירה על זכויות אדם, ובפרט על הזכות ליהנות משירותי בריאות ברמה גבוהה, שירותים חברתיים ופיתוחים מדעיים, כמו גם על הזכות לחופש, ומניעת מצבים משפילים, אכזריים ובלתי אנושיים. על כן, גישת מזעור נזקים תומכת בהחלת תקנות וחוקים המצמצמים הפללה של משתמשי חומרים ממכרים בלתי חוקיים וכיבוד זכויות אדם בסיסיות, כלכל אזרח.  

הידעת?

 

כיום קיימים טיפולים יעילים רבים, שמטרתם למזער את הנזקים הכרוכים בשימוש בחומרים ממכרים, כגון: צמצום השימוש בחומר או ההתנהגות הממכרת, צמצום מצבי סיכון בהם אדם נתון תחת השפעת החומר ועוד.

ברוכים הבאים