התחבר

התמכרויות התנהגותיות

בשנים האחרונות מתגברות ההכרה וההבנה כי ישנן התנהגויות שונות בעלות פוטנציאל אובססיבי-קומפולסיבי. כלומר שיש בהתנהגויות מסוימות מאפיינים שיכולים לגרום לתגובה ביולוגית שמעוררת את מערכת הגמול במח, כמו זו הנגרמת מחומרים – כגון סמים, תרופות מרשם, ניקוטין, אלכוהול ועוד. מאפיינים אלה כוללים גורמי סיכון ודפוסי שימוש דומים, מעוררים תופעות של סבילות ותסמיני גמילה וכדומה. על רקע זה גוברת בשנים האחרונות ההכרה הממסדית בדפוסי התנהגות מסוימים כהתמכרויות התנהגותיות. 

ההתמכרות ההתנהגותית הראשונה שהוכרה מבחינה רפואית היתה הימורים, שהוגדרה כהפרעה בשנת 2013, במהדורה האחרונה של המדריך האבחוני והסטטיסטי של ההפרעות הנפשיות (DSM -5). השם שניתן להפרעת הימורים הוא (Gambling Disorder (GD.

בשנת 2018, הגדיר ארגון הבריאות העולמי (WHO) התמכרות למשחקי מחשב כהפרעה.

המשותף להתנהגויות קומפולסיביות ולהתמכרות לחומרים הוא דחף חוזר לעסוק בהם, השתוקקות, תסמיני גמילה, מצוקה רגשית ועוד. חשוב לציין, כי עדיין קיים דיון בין החוקרים והקלינאים מהן ההגדרות המדויקות להתמכרויות ההתנהגותיות, מהם הקריטריונים לאבחנה, מהם כלי הניטור והמעקב (סקרינינג), מהם הנזקים האפשריים, עד כמה התנהגויות ממכרות משפיעות על המח וכדומה. כמו כן, עדיין מתקיים דיון בשאלות כגון האם ומתי מדובר בהפרעה נפשית ובמצב הדורש התערבות פסיכיאטרית.

קניות ופעילות גופנית הן שתי דוגמאות לאתגר באבחון ובטיפול בהתמכרויות התנהגותיות. מדובר בהתנהגויות שגרתיות ואף רצויות, אבל הגישה היא כי כאשר התנהגויות אלו מבוצעות באופן מופרז, מזיק ונטול שליטה, ייתכן שמדובר בדפוס התמכרותי. וכך, על אף שטרם הוכרו ונרשמו במדריך האבחוני והסטטיסטי (DSM), בארצות הברית אנשי מקצועות הבריאות מכירים בדפוסי התנהגות מופרזים – כמו ספורט וקניות – כהתמכרויות התנהגותיות.

מהי התמכרות לקניות?

  להתמכרות לקניות ישנם מספר סימנים:

 • קניות שהן תגובה למצוקה רגשית
 • קניות לשם השגת פריטים נחשקים, הגם שאין בהם צורך
 • קניות כהוכחה של יכולת כלכלית ופזרנות
 • קניות של פריטים הנמצאים במבצע, רק משום שהם זולים
 • קניות מתוך בולמוס, הכרוך במעגל קסמים של קניות והחזרות לחנות
 • נטייה לאספנות וצורך בהשלמת סדרות
 • ניסיונות להכחיש, להסתיר או לשקר על מנת להסתיר את היקף הקניות
 • תחושה של חרדה או אשמה, שיכולה להניע לקניות נוספות על מנת למסך את התחושות הקשות
 • הוצאות מופרזות הרבה מעבר ליכולת הכלכלית, שבאות על חשבון צרכים דחופים יותר

 

מהי התמכרות לספורט?

  להבדיל מעיסוק בספורט כחלק מאורח חיים בריא, פעילות גופנית מוגזמת יכולה להיחשב כהפרעה התמכרותית. למשל, כשמי שעוסק בספורט אינו מסתפק במשך הפעילות המומלץ אלא מכפיל ואף משלש אותו, ואינו מוכן לפסוח על אימון למרות שתנאי מזג האוויר או מחלה, למשל, מונעים זאת או כשהפעילות באה על חשבון אירועים משמעותיים אחרים. אמנם הגדרות להתמכרות לספורט לא גובשו עדיין, עם זאת, ישנם מספר סימנים שמעידים על כך שהפעילות הגופנית יצאה או עומדת לצאת מכלל שליטה:

 • מידת החשיבות והבולטות שהיא תופסת בחיים
 • השפעתה על מצב הרוח, כלומר, כשהפעילות הגופנית משמשת אמצעי להפחתת לחץ או דיכאון
 • מידת הסבילות שמפתחים, כלומר מידת הצורך להגביר את הפעילות ולהציב הישגים נוספים מדי פעם
 • תסמיני גמילה כשחלה ירידה בפעילות
 • התנגשות בין הפעילות ובין אירועים משפחתיים ואחרים
 • מצוקה הנגרמת בגלל ההתעסקות בפעילות, השפעותיה והשלכותיה

  מחד, התמכרות לפעילות גופנית יכולה להיות מסווגת כהתמכרות ראשונית, כלומר כמצב שבו התרגול הוא תגובה למצוקה פסיכולוגית. מאידך, ההתמכרות לספורט יכולה להיות משנית, כלומר שהפעילות היא אמצעי והיא נלווית להפרעה פסיכולוגית אחרת כלשהי, כמו שמתרחש בקרב הסובלות והסובלים מהפרעת אכילה שמשתמשים בפעילות גופנית אובססיבית כאמצעי להפחית משקל.  

כיצד התמכרות לקניות או לספורט יכולות לפגוע בבריאות?

  התמכרות לקניות עלולה לגרום לקשיים כלכליים משמעותיים, קשורה להפרעות כגון דיכאון וחרדה, ולעתים קשורה להתמכרויות נוספות.   תרגול יתר עלול לגרום להשפעות גופניות ופסיכולוגיות חמורות; אימוני יתר קשורים בסיכון לפציעות, תשישות, דיכאון ועוד. יש הקושרים פעילות יתר עם סכנה בריאותית בגלל ייצור מופרז של ההורמון קורטיזול, ועומס על הלב.

ברוכים הבאים