התחבר

כיצד ניתן למנוע התמכרות?

 

מאות אלפי גברים, נשים, ילדים ובני נוער בישראל סובלים מהתמכרות. זו אחת ההפרעות הרפואיות השכיחות בעולם, הגורמת באופן משמעותי לתחלואה גופנית ונפשית ולתמותה. האם ניתן למנוע אותה?

ובכן, ניתן בהחלט. הטיפול הטוב ביותר בכל תחום ברפואה, ובכלל זה בהתמכרויות, הוא מניעה, שהינה אפשרית וחשובה בשני מישורים: מניעה ראשונית ומניעה שניונית.

מניעה ראשונית: לנסות למנוע את השימוש בחומרים ממכרים או התנהגויות ממכרות

  מטרתה של מניעה ראשונית הנה, למעשה, להפחית את זמינות השימוש בחומרים ממכרים והתנהגויות ממכרות, בעיקר בקרב בני נוער. הדבר נעשה באמצעות שינוי מדיניות והשפעה על נורמות חברתיות הקשורות בעישון סיגריות, שתיית אלכוהול, צריכת סמים כמו גם בנוגע להימורים, משחקי מחשב וצפייה בפורנוגרפיה. למשל, באמצעות תכניות המיועדות לילדים ולבני נוער, הורים ומחנכים, המתבצעות במסגרות שונות בבתי הספר ובקהילה. מתוך סקירות שנערכות על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO) עולה, כי תכניות המקדמות את בריאותם הנפשית ואת רווחתם של בני הנוער הן בעלות הפוטנציאל הגדול ביותר לצמצם את שכיחות השימוש בחומרים ממכרים או את ההתנהגויות הממכרות. תכניות אלה אינן מתמקדות רק בחינוך בנוגע להשפעת חומרים ממכרים והתנהגויות ממכרות, אלא בעיקר בסיוע בפיתוחם של כלים ומיומנויות אישיות וחברתיות, מתן כלים והבניה של כישורים ברמה אישית וחברתית, כגון אסרטיביות ויכולת התנגדות ללחצים חברתיים, שיפור דפוסי תקשורת וקבלת החלטות, ניהול מצבי מתח וחרדה והעצמה של ההערכה עצמית. ברמה הקהילתית והלאומית, הוכח כי כאשר מעמידים לרשות בני נוער וצעירים שלל תכניות ספורט, מוזיקה, ריקוד, אמנות ועוד, כולל פעילויות משותפות עם ההורים ("המודל האיסלנדי") מסייעים בהפחתה משמעותית ביותר של שימוש בחומרים ממכרים. מודלים אלו מבוססים על ההבנה כי לא די בתכניות חינוך, וכי הצעת חלופות טובות לבני נוער יעילה ומגבירה את המניעה.  

מניעה שניונית: מניעת המעבר משימוש מזדמן להתמכרות

  מטרת המניעה השניונית הנה להפחית את הסיכון לנזקים ולצמצם את תדירות השימוש, כמויות החומר הנצרכות והסיכוי שהשימוש המזדמן בחומר או ההתנהגות הממכרת יהפוכו להתמכרות. מניעה שניונית מתרכזת בעיקר בבני נוער אשר החלו שימוש בחומרים ממכרים ונמצאים באחד משלבי השימוש הבאים:

  • התנסות (שימוש במספר בודד של הזדמנויות, לדוגמה על רקע סקרנות או לחץ חברתי)
  • שימוש מזדמן (לרוב לא מתוכנן ובמצבים חברתיים)
  • שימוש קבוע

 

ברוכים הבאים