התחבר

התכנית למניעת התמכרויות ב-ICA

התמכרויות הן מצב מוחי מורכב, שמתאפיין בעיסוק כפייתי בגירויים מתגמלים, למרות ההשלכות השליליות שיש לכך. התמכרויות יכולות להיות קשורות לצריכה של חומרים ממכרים (כמו אלכוהול, סמים, ניקוטין, תרופות מרשם), או להתנהגויות מסוימת (כמו הימורים, משחקי מחשב, סקס ופורנוגרפיה ועוד) אשר למרות שהן מספקות הנאה, הן עלולות להפוך לכפייתיות, להפריע לתפקוד ולפגוע בבריאות.

השינויים הגופניים, ההורמונליים והחברתיים המהירים שמתרחשים בגיל ההתבגרות מגבירים את הצורך שיש למתבגרים להתנסות, לבדוק גבולות ולעיתים אף להימנע מהתמודדות עם השינויים התדירים שתקופה זו מזמנת. בנוסף, האונות המצחיות האחראיות על היכולת האנושית לבחון סיטואציות, להפעיל שיקול דעת, לקבל החלטות, לווסת רגשות ולשלוט בהתנהגות אינן בשלות דיין בגיל ההתבגרות וממשיכות להתפתח  עד לסביבות גיל 25 . חוסר בשלות זה מעמיד מתבגרים בסיכון להתדרדרות מהתנסות ראשונית בגירויים ממכרים לשימוש יתר בחומרים ממכרים ולקשיי ויסות במצבים של התמכרויות התנהגותיות. היבטים אלו מסבירים מדוע הסיכון לפתח התמכרויות גדול במיוחד, ומדוע התמכרויות לסוגיהן השונים הינן כה נפוצות  בקרב בני נוער.

כיצד משפיעות תכניות מניעה?

 על פי סקירה של ארגון הבריאות העולמי (WHO) תכניות המקדמות את הבריאות הנפשית ואת הרווחה האישית של מתבגרים הן בעלות הפוטנציאל הרב ביותר בהפחתת השכיחות של התמכרויות. על כן, לתכניות מניעה המיושמות בבתי ספר ישנה חשיבות רבה בניסיון למנוע, להפחית ולעכב התמכרויות בקרב מתבגרים. אולם כיום, מרבית תכניות ההתערבות הקיימות בבתי הספר ממוקדות בהתמכרויות ה"מסורתיות" – הפחתת צריכה של טבק, אלכוהול וחומרים ממכרים אחרים, אך קיים מחסור ברור בהתערבויות הפונות להתמכרויות ה"חדשות" יחסית כמו הימוריםמשחקי מחשב ועוד. המרכז הישראלי להתמכרויות  (ICA), בשיתוף עם מרכז מיטיב לחקר וליישום הפסיכולוגיה החיובית, פיתח ומיישם כיום תכנית למניעת התמכרויות לתלמידים בבתי ספר על יסודיים המתרגמת ידע תאורטי ומחקר עדכני בתחומים של מניעת התמכרויות להתערבות מניעתית כוללת ואוניברסלית שתכליתה למנוע מגוון רחב של התמכרויות בקרב מתבגרים. התכנית פותחה על ידי צוות מקצועי של חוקרים, פסיכולוגים ומומחים בתחומי ההתמכרויות מטעם המרכז הישראלי להתמכרויות,  ומרכז מיטיב  — מרכז אקדמי לחקר וליישום הפסיכולוגיה החיובית, הפועל במסגרת המרכז הבינתחומי הרצליה. החל משנת 2010  צבר מרכז מיטיב ניסיון נרחב בתכנון וביישום תכניות חינוכיות במערכת החינוך המבוססות על שדה הפסיכולוגיה החיובית, שמטרתן לפתח את הרווחה הפסיכולוגית ואת בריאותו הנפשית של התלמיד. עד כה סייעו התכניות של מרכז מיטיב ליותר מ-10,000 מורים ולכ-400 אלף ילדים ומתבגרים במערכת החינוך הישראלית, מה שהופך אותן לתכנית החינוכית הפרטית הגדולה בישראל  .

  

כיצד פועלת התכנית למניעת התמכרויות ב-ICA

התכנית למניעת התמכרויות   מתפרסת על פני 5 שנים. במסגרתה, המרכז הישראלי להתמכרויות בשיתוף עם מרכז מיטיב, מפתח, מיישם ובוחן באופן אמפירי תכנית מבוססת מחקר עבור תלמידי חטיבות ביניים ותיכונים בשלב הראשון, ובהמשך גם עבור בתי ספר יסודיים,  שנועדה למתן גורמי סיכון ולחזק גורמי עמידות למניעת התמכרויות. תכנית המניעה כוללת שתי תכניות מקיפות ומקבילות, אחת עבור אנשי חינוך והשנייה עבור תלמידיהם. התכניות עוסקות במגוון נרחב של התמכרויות בקרב מתבגרים (סמים, אלכוהול, טבק, אכילה, הימורים, אינטרנט, קניות, משחקי מחשב, צפייה בפורנוגרפיה), תוך קידום כישורים חברתיים ורגשיים בסיסיים, כולל חיזוק של מערכות יחסים עם קבוצת השווים, ויסות עצמי, יכולות התמודדות, תקשורת בין-אישית, בחירות חיים חיוביות, ומיומנויות התמודדות עם לחץ חברתי סביב שימוש בחומרים והתמכרויות התנהגותיות. כמו כן, התכנית מתמקדת בפיתוח תחושת משמעות ומעורבות, מטרות חיוביות בחיים וגורמים נוספים הקשורים לרווחה פסיכולוגית ולהתנהגות בריאה של מתבגרים.   במסגרת התוכנית הצוותים החינוכיים מוכשרים לנהל שיח מוטיבציוני סביב התמכרויות עם תלמידיהם, ומקבלים מערך של שיעורים וחומרי העשרה, המאפשרים לתלמידים להיחשף ולבחון באופן שיתופי עם מוריהם, את סוגיית ההתמכרות מנקודת מבט פיזיולוגית, פסיכולוגית, חברתית ורגשית, ולדון בה מפרספקטיבה של רווחה ובריאות נפשית תוך הדגשת האחריות האישית של כל תלמיד בטיפוחן. כמו כן התוכנית כוללת חשיפה לרכיבים מרכזיים המקדמים משמעות, סיפוק, אושר ובריאות נפשית מתוך שדה המחקר של הפסיכולוגיה החיובית כאלטרנטיבה בריאה להתנהגויות סיכון והתמכרויות.

ברוכים הבאים